EN JP CN

EFFECT

EFFECT

代入式で = の代わりに他の演算子を使用すると、そのステートメントは無意味です。

脆弱性とリスク

重大な問題の可能性があります。

例 1

1 class A{
2   int foo(int);
3 };
4 int A::foo(int k){
5    int j = 1;
6    k = 0;
7    if(j){
8      j > k; // EFFECT
9      return j;
10     }else{
11      k++;
12      return k;
13     }
14 }