EN JP CN

展開フェーズ II ワークシート

展開フェーズ II ワークシート
フェーズ II:実装ステップ 推定期間 注意事項/結果 <Account Name> オーナー Klocwork スタッフが必要 目標完了日
段階 1:Klocworkインストール     
段階 2:役割ベースのセキュリティの設定     
段階 3:指摘/脆弱性の構成     
段階 4:最初の解析の実行     
段階 5a:結果の調整     
段階 5b:ビルド頻度の決定     
段階 6:ベースラインの生成 (オプション)     
段階 7:指摘管理の開始     
段階 8:バックログへの対処 (オプション)     
段階 9:通常の測定の確立     
段階 10:バックアップ手順の開始